SEX REASSIGNMENT

SEX REASSIGNMENT

ผ่าตัดแปลงเพศพร้อมตกแต่งให้ได้รูปทรงตามธรรมชาติ เน้นความปลอดภัยมาตรฐานโรงพยาบาล

รับสิทธิพิเศษผ่าน Email

 • LineV PLAST.png
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon

SEX REASSIGNMENT

          การผ่าตัดแปลงเพศนั้น เป็นการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาสภาวะทางจิตใจ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความขัดแย้งระหว่าง การรับรู้เพศและสภาพร่างการที่ไม่สอดคล้องกันตั้งแต่กำเนิด (Gender Dysphoria) โดยมีจุดประสงค์ให้มีอวัยวะเพศตรงตามสภาพจิตใจที่ตัวเองต้องการ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุด ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำไปสู่เพศที่ต้องการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด จุดมุ่งหมายของการผ่าตัดนั้น เพื่อทำให้อวัยวะเพศที่ต้องการนั้นมีลักษณะใกล้เคียงของจริง และเป็นธรรมชาติที่สุด สามารถให้ความรู้สึกทางเพศได้เป็นอย่างดี และมีความลึกทางช่องคลอดที่มีความเหมาะสมต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้คุณได้พบกับความสุขในเพศที่ต้องการหลังการผ่าตัดแปลงเพศ

ทำไม?

ต้องศัลยกรรมแปลงเพศกับ V PLAST CLINIC

SEX REASSIGNMENT

การผ่าตัดแปลงเพศนั้น เป็นการผ่าตัดเพื่อบำบัดสภาวะทางจิตใจ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้มีอวัยวะเพศตรงตามสภาพจิตใจที่ตัวเองต้องการ และระบบดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์

ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง

V Plast Clinic มีระบบการดูแลรักษาหลังผ่าตัด เพื่อลดอาการบวม และให้เกิดการอักเสบน้อยที่สุด เพราะการพักฟื้นหลังการทำศัลยกรรมใบหน้าโดยปกติจะใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ด้วยระบบนี้จะช่วยลดระยะการพักฟื้นให้สั้นลง

ศูนย์ศัลยกรรมแปลงเพศครบวงจร

มั่นใจ ปลอดภัย โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

ระบบการดูแลหลังผ่าตัดอย่างดี

สวยงามสมบูรณ์แบบเหมือนของจริง

V Plast Clinic มีทีมศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศให้มีความเหมือน และสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด

 • คุณสามารถติดต่อขอปรึกษาการวิเคราะห์จากแพทย์ก่อนศัลยกรรมแปลงเพศได้โดยตรงที่ V Plast clinic โดยศัลยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินวิเคราะห์ให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนวางแผนศัลยกรรม

 

 • ​การศัลยกรรมเสริมหแปลงเพศนั้นถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการใช้วิสัญญีแพทย์ดมยาสลบร่วมในการผ่าตัดเพื่อให้คุณหลับไม่รู้สึกตัวขณะผ่าตัด และจะต้องมีการพักฟื้นหลังการผ่าตัดที่คลินิกเป็นเวลาอย่างน้อย 2 อาทิตย์  โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล

 
 

SEX REASSIGNMENT

ของผู้ที่จะทำศัลยกรรมแปลงเพศชายเป็นหญิง

คุณสมบัติ

 1. ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือหากอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับการเซนต์ยินยอมจากผู้ปกครองก่อนผ่าตัด

 2. เคยใช้ชีวิตเป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 ปี

 3. มีความรู้สึกเป็นเพศหญิงมานาน หรือตั้งแต่เริ่มจำความได้

 4. ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงติดต่อกันมานานอย่างน้อย 1 ปี

 5. รู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศตนเอง คิดว่าเป็นส่วนเกิน

 6. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

 7. ได้รับการตรวจประเมินจากจิตแพทย์เป็นอย่างดีก่อนผ่าตัด

 

ขั้นตอน

การผ่าตัดแปลงเพศ

SEX REASSIGNMENT

 1. ทำการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบของวิสัญญีแพทย์

 2. ศัลยแพทย์จะวาดรูปดีไซด์และทำช่องคลอดใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างท่อปัสสาวะกับช่องทวารหนักให้มีความลึกประมาณ 6-7 นิ้ว

 3. นำผิวหนังจากบริเวณองค์ชาติเดิมไปทำเป็นผนังช่องคลอด เพื่อให้ได้ช่องคลอดใหม่ที่ใกล้เคียงผู้หญิงมากที่สุด

 4. ตัดแกนองคชาตออก และเก็บเส้นประสาทรับความรู้สึกทางเพศไว้เพื่อทำเป็นปุ่มรับความรู้สึกทางเพศใหม่ (Neo - Clitovis) 

 5. ตกแต่งท่อปัสสาวะใหม่ให้สวย และสามารถปัสสาวะพุ่งลงเหมือนผู้หญิง

 6. ตกแต่งองค์ประกอบภายนอกขนาดอวัยวะเพศให้ใกล้เคียงและสวยงามสมบูรณ์เหมือนอวัยวะเพศหญิงมากที่สุด ได้แก่ แคมนอก (Major Labia) แคมใน (Minor labia) ท่อปัสสาวะ และ ตุ่มรับความรู้สึก (Clitoris) ตลอดจนลักษณะขนในที่ลับ (Pubic hair) ให้มีลักษณะของผู้หญิงมากที่สุด

ช่องคลอด และปุ่มรับความรู้สึกทางเพศ

การสร้าง

SEX REASSIGNMENT

Penile skin inversion

 

 

เป็นการนำเอาผิวหนังองคชาติสอดกลับเข้าไปตกแต่งทำเป็นช่องคลอด ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เทคนิคนี้ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 คืน เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและไม้ซับซ้อน สำหรับแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จะใช้เวลาผ่าตัดแปลงเพศ โดยใช้เทคนิคนี้ ประมาณ 4 ชั่วโมง

SRS 1

SRS 2

SRS 3

Non skin inversion with

scrotal skin graft

 

เทคนิคนี้เกิดจากการนำเอาผิวหนังองคชาติไปทำเป็นช่องคลอด แล้วต่อด้วยผิวหนังจากถุงอันฑะ เพื่อให้ได้ความลึกของช่องคลอดตามที่ต้องการและเพียงพอต่อการใช้งาน ถ้าต่อผิวหนังจากถุงอันทะแล้วยังได้ความลึกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผ่าตัด ศัลยแพทย์ตกแต่งอาจจะพิจารณานำผิวหนังจากที่อื่นๆ เช่น ต้นขา หน้าท้อง มาเพิ่มความลึกของช่องคลอดอีกก็ได้ เทคนิคนี้ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 6 คืน

The sigmoid colon vaginoplasty

 

 

ใช้ในกรณีที่ผู้ทำการผ่าตัดแปลงเพศที่มีองคชาติสั้นมากๆ หรือผ่าตัดช่วยเหลือผู้ที่ช่องคลอดตีบตัน ซึ่งสามารถใช้กับผู้ที่ยังไม่เคยผ่าตัดแปลงเพศ ช่องคลอดที่มาจากส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่นี้จะมีน้ำหล่อลื่น สามารถช่วยเหลือคนที่เคยผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วช่องคลอดตีบตัน ไม่สามารถร่วมเพศได้ ให้กลับมาเป็นปกติได้ ข้อดี คือสามารถช่วยเหลือคนที่มีองคชาติสั้นมากๆ โดยแพทย์พิจารณาแล้วไม่สามารถผ่าตัดแบบ SRS 1,SRS 2 ได้ และสามารถกำหนดความลึกของช่องคลอดได้

 

ข้อจำกัด : ไม่เหมาะกับผู้ที่มีองคชาติสั้นกว่า 4 นิ้ว เพราะจะทำให้ช่องคลอดไม่ลึก (โดยปกติแล้วความลึกของช่องคลอดเท่ากับความยาวของหนังที่หุ้มองคชาติลบ 1 นิ้ว) เผื่อผิวหนังที่จะทำแคมใน

ข้อจำกัด : แม้ว่าจะทำให้คนที่มีขนาดองคชาติสั้นสามารถมีความลึกของช่องคลอดได้ตามต้องการ แต่การผ่าตัดประเภทนี้มียุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาผ่าตัดเพิ่มขึ้น

ข้อจำกัดอาจเกิดแผลเป็นยาวประมาณ 7 เซนติเมตร เหนือหัวเหน่าด้านซ้าย ต้องมีการเตรียมการผ่าตัดส่วนของลำไส้ใหญ่ ออกมาโดยต้องมีการล้างสวนลำไส้ใหญ่ให้สะอาด 1 วัน ผู้ทำการผ่าตัดอาจจะมีอาการท้องอืด 2-3 วัน หลังการผ่าตัด

 

BEFORE & AFTER CARE

ก่อน - หลังศัลยกรรมตา

ข้อปฏิบัติตัว

ก่อนทำ

หลังทำ

 • งดรับประทานยาบางประเภทอย่างน้อย 1 อาทิตย์ เช่นยาในกลุ่มเอสไพริน วิตามินในกลุ่ม   Vit E และ Vit A เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกง่ายในระหว่างการผ่าตัด

 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 อาทิตย์

 • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ชา กาแฟ ในกรณีที่ต้องให้ยาสลบ หลีกเลี่ยงอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 • หากมีโรคประจำตัว หรือแพ้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยละเอียด

 • หลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะก่อนขึ้นทำการผ่าตัด

 • ควรมีผู้ติดตามหลังทำเสร็จ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

 • ควรมีเวลาหยุดพักหลังศัลยกรรมล่วงหน้า 14-21 วัน (กรณีศัลยกรรมแปลงเพศ) และ 5-7 วัน (กรณีศัลยกรรมอวัยวะเพศ)

 • ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดตรวจ ทำการเอ็กซเรย์ปอดก่อนทำการผ่าตัด และตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจในกรณีอายุมากกว่า 35 ปี

 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะช่วง 1 อาทิตย์ก่อนทำการผ่าตัด

 • คนไข้งดรับประทานอาหารที่มีกากและเครื่องดื่มจำพวกน้ำผลไม้ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต เพราะอาจเกิดการกระตุ้นทำให้เกิดการขับถ่ายในช่วง 2 วันแรก ซึ่งอาจทำให้แผลมีการปนเปื้อนอุจจาระได้ 

 • 1-2 วันแรกหลังผ่าตัด คนไข้ควรอยู่ในท่านอนหงาย ยกสะโพกสูงไว้ และแยกขาทั้ง 2 ออกจากกันเล็กน้อยช่วยลดบวมได้ดีขึ้น  

 • วันที่ 3 หลังการผ่าตัดสามารถนอนตะแคงได้  

 • วันที่ 4 หลังการผ่าตัด แพทย์ผู้ผ่าจะทำการถอดสาย drain ออกและเปิดแผลทำความสะอาดแผล และถอดสายสวนปัสสาวะออก ผู้ป่วยผ่าตัดแบบ SRS 1 สามารถกลับบ้านได้และกลับมาตัดไหมในวันที่ 7 อีกครั้ง 

 • สำหรับผู้ที่ผ่าตัดแบบ SRS 2 (ใช้ผิวหนังส่วนอื่นมาเพิ่มความลึกของช่องคลอด) หรือผู้ที่ผ่าตัดแบบ SRS 3 (ใช้ลำไส้มาตกแต่งเป็นช่องคลอด) แพทย์จะยังไม่ถอดสายสวนปัสสาวะออก และคนไข้ต้องนอนอยู่บนเตียงต่อไปจนถึงวันที่ 6  

 • คนที่ผ่าตัดแบบ SRS 3 จะงดน้ำและอาหารหลังการผ่าตัดจนกระทั่งมีอาการผายลมก่อน จึงจะเริ่มจิบน้ำและรับประทานอาหารเหลวได้ ถ้ารับประทานอาหารเร็วเกินไป อาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อยได้ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ผ่าตัดแบบ SRS 3 ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลอย่างเคร่งครัด  

 • วันที่ 6 คนที่ผ่าตัดแบบ SRS 2 หรือ SRS 3 จะถูกถอดสายสวนปัสสาวะ เปิดแผลทำความสะอาดแผลและกลับบ้านได้  

 • ผู้ที่ผ่าตัด SRS 1, SRS 2, SRS 3 กลับมาพบแพทย์เพื่อตัดไหมและขยายช่องคลอดโดยใช้ Dilator ที่ทางคลินิกจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อรักษาความกว้างและเพิ่มความลึกให้คงที่ควรหมั่นขยายช่องคลอดอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมง  

 • ผู้ผ่าตัดต้องทำความสะอาดแผลพร้อมกับขยายช่องคลอดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จนก่าแผลภายนอกและภายในช่องคลอดจะหายสนิทดี  

 • งดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน  

 • มาพบแพทย์ตามนัดทุก ๆ1 สัปดาห์ หลังผ่าตัดจนครบ 1 เดือน เพื่อให้ผลการผ่าตัดที่ได้สมบูรณ์และสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ

 

FAQs

หลังแปลงเพศแล้วจะมีความรู้สึกทางเพศหรือไม่?

ด้วยเทคนิคการแปลงเพศของ V PLAST CLINIC คำนึงถึงความปลอดภัย และผลลัพธ์หลังทำเป็นสำคัญ นอกจากเราจะใส่ใจให้รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนจริงแล้ว ยังสามารถทำให้คนไข้มีอารมณ์ทางเพศได้ตามปกติได้อีกด้วย

การมีเพศสัมพันธ์หลังการแปลงเพศ

หลังแปลงเพศให้งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนอย่างน้อย 4 อาทิตย์ หลังจากนั้นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ คนไข้จะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปกติโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยหลัง 2 เดือนเป็นต้นไป หลังจากมีเพศสัมพันธ์ระยะแรกๆ อาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้บ้าง โดยทั่วๆ ไปเลือดจะหยุดได้เองถ้าเลือดไหลออกมากและไม่หยุดควรปรึกษาแพทย์

หมายเหตุ : ในการร่วมเพศครั้งแรกๆแพทย์จะให้ใช้สารหล่อลื่นมากๆ และใส่ถุงยางทุกครั้ง เพื่อลดบาดแผลจากการเสียดสี

การดูแลทำความสะอาดหลังแปลงเพศ

หลังผ่าตัดแปลงเพศ 2 เดือน ควรทำความสะอาดในทุกๆ วันเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่น และการอักเสบได้ โดยให้ใช้ที่ล้างสวนช่องคลอดโดย น้ำยา Dettol 1 cc + น้ำ 1 ลิตรผสมกันแล้วใส่ขวดสวนล้างช่องคลอด ทุกๆวันๆ ละ 1 ครั้งเพื่อชำระล้างสิ่งตกค้างในช่องคลอด

Please reload

ONLINE CONSULT

 

               บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมง เพียงกรอกข้อมูลต่างๆ และสิ่งที่ต้องการสอบถามด้านล่างนี้ หรือเพื่อความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถโทรเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 080 562 5711 และ 082 454 0062 ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น.

© 2015 by Thitinan. Proudly created with vplastsurgery.com